Nové podzemní kontejnery ve městě Český Brod

16. 9. 2020

Společnost Komunální technika, s.r.o. dodala nové podzemní kontejnery pro město Český Brod. Jedná se již o třetí separační stanoviště, které je ve městě instalováno. Separační stanoviště je osazeno šesti kontejnery, každý o objemu 3m3. Tři kontejnery budou sloužit občanům na komunální odpad, dva kontejnery jsou na plast a jeden na papír.

Nové podzemní kontejnery ve městě Český Brod