Door to door systém sběru a svozu odpadů

15. 10. 2020

Společnost Komunální technika, s.r.o. úspěšně dokončila veškeré dodávky v rámci projektu - „SOMPO – door to door systém sběru a svozu odpadů“. Společnost Ktech dodala téměř 30 000ks nádob o objemu 120 - 1100 lt na tříděné odpady (papír, plast, bioodpad). Nádoby byly dodány do více než 130 obcí v rámci dobrovolného svazku obcí SOMPO.

Přejeme dobrovolnému svazku obcí SOMPO úspěšnou realizaci tohoto projektu a spoustu vytříděných tun odpadu!

Projekt realizován v rámci podpory v Operačním programu Životního prostředí 2014 – 2020 Prioritní osa: 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, specifický cíl 3.2, kde cílem projektu je zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů. 

Door to door systém sběru a svozu odpadů