Dodávka skládkového kompaktoru pro TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, S.R.O.

Dne 13.6. 2022 naše společnost dodala kompaktor na skládku TKO v Žeravicích. 

Obrovské přednosti kompaktorů TANA jsou zejména v efektivitě hutnění a spotřebě paliva.

Kompaktory TANA jsou ve srovnání se čtyřkolovými kompaktory prokazatelně min. o 10 %  efektivnější při hutnění odpadu na skládkách (potvrzeno zákazníky z ČR/EU). Díky této efektivitě lze nezanedbatelně navýšit kapacitu skládky (kapacita = peníze). Další nespornou výhodou je menší potřeba přejezdů při hutnění odpadů a tím pádem nižší spotřeba PHM.