Společnost Komunální technika, s.r.o. se krátce po svém vzniku v roce 2002 stala významnou obchodní společností zajišťující prodej a pronájem techniky pro svoz odpadů, dále prodej transportní techniky a v neposlední řadě také prodej veškerých odpadových nádob pro komunální oblast. Nedílnou součástí nabídky produktů naší firmy je i poradenská činnost téměř ve všech oblastech komunální a transportní techniky. Tato vychází z dlouholetých zkušeností našich pracovníků ve výše uvedených oblastech. Od počátku činnosti firmy je veliká pozornost věnována budování odpovídající pozici na trhu. K tomu nemalou měrou přispívá cílená a soustavná péče o zákazníky včetně rychlého a dobře fungujícího servisu. Hlavním motorem společnosti je kreativita a týmová práce sice malého, ale o to dynamičtějšího a flexibilnějšího kolektivu. Dlouholetým cílem zůstává neustálé zvyšování úrovně služeb poskytovaných našim zákazníkům a tím i zajištění jejich plné spokojenosti. Věříme, že jsme schopni zákazníkům poskytnout služby na takové úrovni, které budou plně odpovídat jejím představám.

Společnost Komunální technika, s.r.o. je výhradním zástupcem následujících společností pro Českou republiku:

  • ESE GmbH – plastové odpadové nádoby + odpadkové koše
  • SEMAT La Rochelle France – komunální nástavby linearpress
  • M-U-T Stockerau Austria (rotopress, linearpress a čistící technika)
  • Hüffermann Transportsysteme Deutschland (kontejnerové přívěsy)
  • Bammens - výrobce podzemních kontejnerů a odpadkových košů
  • TANA - výrobce kompaktorů a drtičů

 

 

Jaroslav Řehoř
jednatel společnosti