Společnost Komunální technika, s.r.o. se krátce po svém vzniku v roce 2002 stala významnou obchodní společností zajišťující prodej a pronájem techniky pro svoz odpadů, dále prodej transportní techniky a v neposlední řadě také prodej veškerých odpadových nádob pro komunální oblast. Nedílnou součástí nabídky produktů naší firmy je i poradenská činnost téměř ve všech oblastech komunální a transportní techniky. Tato vychází z dlouholetých zkušeností našich pracovníků ve výše uvedených oblastech. Od počátku činnosti firmy je veliká pozornost věnována budování odpovídající pozici na trhu. K tomu nemalou měrou přispívá cílená a soustavná péče o zákazníky včetně rychlého a dobře fungujícího servisu. Hlavním motorem společnosti je kreativita a týmová práce sice malého, ale o to dynamičtějšího a flexibilnějšího kolektivu. Dlouholetým cílem zůstává neustálé zvyšování úrovně služeb poskytovaných našim zákazníkům a tím i zajištění jejich plné spokojenosti. Věříme, že jsme schopni zákazníkům poskytnout služby na takové úrovni, které budou plně odpovídat jejím představám.

Společnost Komunální technika, s.r.o. je výhradním zástupcem následujících společností pro Českou republiku:

Společnost Komunální technika, s.r.o. sponzoruje tým BUGGYRA Racing v nové sezóně!

 

 Jaroslav Řehoř

  majitel společnosti