TANA produkty

TANA produkty

Kompaktor TANA

Finská společnost TANA se zabývá vývojem a výzkumem kompaktorů již více než 40 let. Kompaktory Tana mají díky své jedinečné konstrukci a léty nabytým zkušenostem velmi dobré postavení na trhu a nechávají za sebou i věhlasnou konkurenci. Garance o 10 % vyššího hutnění oproti čtyřkolovým kompaktorům stejné kategorie dělá z kompaktorů Tana nejproduktivnější stroj na trhu.

Disponuje rigidním rámem. Hutnící zuby mají optimalizovanou velikost, jejich tvar, počet a rozložení podporuje nejkvalitnější hutnění. Tana ProTrack minimalizuje prostoje, zefektivňuje servis a v neposlední řadě podává podklady pro nákladovou politiku. Kompaktor je díky svým vlastnostemschopen prodloužit životnost skládky, resp. kazety, zlepšit průjezdnost svozových vozů, omezit zápach skládky i úlety odpadu ze skládky a v neposlední řadě také minimalizuje riziko zahoření skládky.

 

Drtič TANA 

Jedná se o naprosto unikátní a všestranný stroj, který je vhodný prakticky pro všechny druhy komunálního odpadu, ale i pro drcení průmyslových odpadů, plastů, plastových folií, koberců, velkoobjemového materiálu, atd..

Elektro-hydraulický pohon nebo diesel-hydraulický pohon, samochodná pásová verze nebo kolový podvozek se standardní točnou. Jednoduchá výměna síta i statorových zubů znamená velkou flexibilitu pro změny výstupní fragmentace drceného materiálu (výměna zabere cca 15 minut). Šíře rozsahu nasazení drtiče Tana je velmi lukrativní, fragmentace od 50 mm do 500 mm.

Kontaktujte našeho specialistu na kompaktory a drtiče TANA:

Bc. Marek Moravský, DiS.
mobil: +420 734 269 913
e-mail: moravsky@ktech.cz

Videogalerie