Multifunkční svozové vozidlo

Multifunkční svozové vozidlo s lineárním stlačováním

Speciální multifunkční svozové vozidlo s lineárním stlačováním, které je upraveno pro svoz komunálního a separovaného odpadu jednak z klasických nádob s horním výsypem (popelnic a kontejnerů od 110l do 1100l), a jednak nádob se spodním výsypem (zvony, podzemní a polopodzemní kontejnery).Pro výsyp klasických popelnic a kontejnerů je na zádi nástavby namontován standardní uzavřený dvourychlostní vyklápěč, pro výsyp zvonů a podzemních kontejnerů je vozidlo vybaveno hydraulickým jeřábem montovaných za kabinou podvozku, a zadní výklopnou stěnou, která po otevření vytváří násypku s objemem cca 8 cbm. Otvor vyklápěče je při otevření násypky zakrýván pásy ze speciální pevnostní gumotextilie, které jsou ovládány pomocí hydraulických válců. Celá obsluha zadní násypky je jednomůžná,pomocí ovládacích spínačů a hydraulických válců, s pneumaticko - mechanickým zajištěním výklopné stěny v uzavřeném stavu.

Objem sběrového zásobníku nástavby je cca 19 - 21 cbm, objem závisí od typu podvozku.

Hydraulický nakládací jeřáb a jeho výkon se řeší vždy podle konkrétních požadavků zákazníka. HNJ je vybaven např. rotátorem s háčkovým otevíračem zvonů a podzemních kontejnerů, nebo může být dodán speciální otvírač, např. od výrobce Kinshofer.

Multifunkční vozidlo se staví na tříosé podvozky se zadní řiditelnou nápravou, a povoleným zatížením PN a II.ZN 9 tun. Hydraulické okruhy HNJ a nástavby jsou samostatné a oddělené, pro pohon nástavby je použito PTO z motoru, pro pohon HNJ PTO z převodovky.