Door to door - systém co šetří peníze

Systém, díky kterému dochází k prokazatelnému snížení množství směsných komunálních odpadů vyprodukovaných na území obcí.

S myšlenkou zavedení systému třídění odpadu v místě jeho vzniku přichází takzvaný systém “door-to-door“. Princip spočívá v tom, že občané mají nádoby na třídění odpadu u svého domu. Třídění odpadu tak začíná přímo v domácnostech. Zavádí se zejména u rodinných domů a menších bytových domů. Ideálně zahrnuje nádobu na plasty, papír a bioodpad.

Výhoda sběru odpadu přímo u domu:

    - Opatření proti navyšování poplatku za svoz odpadu ve střednědobém horizontu

    - Navýšení míry separace a objemu recyklovatelného odpadu

    - Zlepšení kvality tříděného odpadu a větší pořádek ve veřejném prostranství

    - Snížení množství odpadů ukládaných na skládku

    - Systém funguje i v lokalitách, kde ke třídění do té doby nedocházelo

    - Lze získat dotační podporu

Čím lze nádobu (popelnici) vybavit:

  • Logo města vypálené na trupu nádoby
  • Víko opatřeno dvěma vyměnitelnými klipy
  • RFID čip pro identifikaci nádoby
  • Samolepka pro danou separaci
  • Braillovo písmo na klipu nádoby