Podzemní kontejnery

Moderní řešení odpadového hospodářství zvláště vhodné pro exponované centra měst, historické a památkové zóny. Kompletní zásobní objem nádoby je uložen pod zemí. Toto řešení umožnuje městům opustit nevyhovující vybavení pro třídění odpadu. V nadzemní části jsou vidět pouze estetické vhazovací zařízení = minimální ovlivnění prostředí. Tyto podzemní kontejnery se dají využít i pro sběr směsného komunálního odpadu.

Společnost Komunální technika, s.r.o. má v české republice výhradní zastoupení na prodej podzemních kontejnerů od holandské společnosti Bammens, která se výrobě podzemních kontejnerů věnuje již 20 let.

Nejdůležitější body:

 • Objemy kontejneru 3, 4, 5 cbm
 • Materiál: ocel, žárově pozinkovaná
 • Vyprazdňování pomocí 2-hákového systému (nejvíce používaný systém v ČR)
 • Lze použít i jiné systémy vyprazdňování např. Kinshofer
 • Vhozy pro jednotlivé komodity separovaného odpadu
 • Vhozy i pro směsný komunální odpad
 • Bezpečnostní mezipodlaha G5 (nosnost až 500 kg)
 • Podzemní kontejner je umístěn v betonové šachtě z vodovzdorného betonu
 • Antigrafitová úprava vhozu = odolnost proti sprejerům

 

Zajistíme kompletní instalaci podzemních kontejnerů:

 • Vybrání vhodné lokality pro instalaci podzemních kontejnerů
 • Zaslání vizualizace k této lokalitě
 • Vypracování projektové dokumentace
 • Inženýrská činnost k získání stavebního povolení + kolaudace
 • Zajištění samotné stavby a instalace podzemních kontejnerů
 • Následný záruční a pozáruční servis kontejnerů

 

Kontaktujte našeho specialistu na podzemní kontejnery:

Josef Matějovský
mobil: +420 775 590 196
e-mail: matejovsky@ktech.cz