Návštěva hejtmanky a starosty: Zajímavý den v Servis-Centru

V úterý 31. října 2023 se naše společnost, Komunální technika holding, stala hrdým hostitelem významné návštěvy. Do našich prostor dorazila delegace ze Středočeského kraje, v čele s paní hejtmankou, paní Petrou Peckovou, a zástupci města Brandýs nad Labem - StaráBoleslav, které reprezentoval starosta Robert Pecha. Tento den byl pro nás výjimečný, a rádi bychom vám podali pohled na událost, která rezonovala s naší společností.

Po srdečném uvítání se celá delegace vydala na prohlídku areálu Servis-Centra. Během prohlídky se naši hosté seznámili s naší činností a produkty, které nabízíme. Prezentovali jsme také plány budoucího rozvoje společnosti, což bylo důležité téma pro nás i naše návštěvy. Výměna názorů a diskuse se staly neoddělitelnou součástí této prohlídky. Byly probírány různé otázky a problémy, které mohou brzdit další růst naší společnosti. Jeden z klíčových problémů, který byl nastolen, byl nedostatek technicky vzdělaného personálu na všech stupních zaměstnanecké struktury. Toto téma se stalo zásadním prvkem diskuse, neboť se týká nejen naší společnosti, ale také budoucnosti oblasti.

Po zhruba hodinové návštěvě jsme zakončili tento důležitý den. S návštěvou jsme se setkali s cílem zlepšit naši spolupráci a vzájemné vztahy mezi firmami a krajskou samosprávou. Můžeme s radostí říci, že nám byla poskytnuta pozitivní zpětná vazba od našich hostů, které si moc vážíme. Celý následující program návštěvy v našem regionu byl označen slovy, jako jsou "příjemné", "přátelské", "normální" a "lidské". To jsou hodnoty, kterých si velmi vážíme a které nás motivují pokračovat v naší práci s odhodláním dosáhnout lepší budoucnosti pro všechny v našem regionu.

Tato návštěva nám připomněla význam spolupráce mezi veřejnými institucemi a soukromým sektorem. Společnost Komunální technika holding je odhodlaná spolupracovat na řešení problémů, kterým naše společnost a region čelí, a doufáme, že tato návštěva byla začátkem nového a plodného partnerství.